Sense of place

Sense of Place gaat over het onzichtbare. Over de langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is en over de onzichtbare waarden die herontdekt moeten worden. Sense of Place gaat dat onzichtbare zichtbaar maken.

Sense of Place initieert en ondersteunt projecten op het gebied van culturele landschapsontwikkeling om veranderingen in het landschap rond de Waddenzee te bewerkstelligen. En om de beleving van en de waardering voor het Waddengebied te vergroten bij een groter publiek.

De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en beogen een positieve uitwerking op de lokale economie. Dit gebeurt door samenwerking te zoeken en te organiseren tussen kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden.

Klik hier voor meer informatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.